Gauri Pathare
2018
Manik Varma Puraskar
by Swarananda Pratishthan, Pune.
2013
Aditya V. Birla Kala Kiran puraskaar
by Sangit Kala Kendra.
2012
Swarbhaskar Puraskar
by Surashree Pratishtan, in the memory of
Pt. Bhimsenji Joshi.
2010
Sangeet Ratna Puraskar
by Kashi Gayan Samaj, Varanasi.
2010
Album 'Tribute' was nominated for GIMA 2010.
2007
Sur-Mani Puraska
by Sur Singar Parishad.
2006
Gayanacharya Pt. Ramkrishnabuwa Vaze Yuwa Gayak Puraskar
by Gandharva Mahavidyalaya, Pune.
2003
Shree. Sitaram Dixit Puraskar
for Semi Classical Vocal Music.
2002
Smt. Yamunadevi Shahane Puraskar
by Ganwardhan, Pune.
2000
Smt. Kesarbai Kerkar fellowship
NCPA, Mumbai.
Copyright 2015-22 Gauri Pathare. All rights reserved. Designed By webhostwala.com